Patentbåndets indvirkning på konkurrence og markedet