Tørklosetter i fremtiden: Fra smarte toiletsæder til bæredygtige toiletløsninger